กิจกรรมการประเมินและนิเทศการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลพรสวรรค์

วันพุธ, 10 พฤษภาคม 2566 14:39

 วันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ นำโดย นายสุดสาคร ประเสริฐสังข์ ได้ออกการประเมินและนิเทศการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ประจำปี 2566

{gallerynites{/gallery}

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ