กองช่าง

นางสาวสุวรักษ์ ชินวงค์

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

นายสุวิมล มุมตา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายเกรียงไกร เสตรา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายภาณุมาศ อินธิราช

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ