หัวหน้าส่วนราชการ

นายบรรจง คำแดง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มือถือ 085-4120292

ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวสุวรักษ์ ชินวงค์

หัวหน้าสำนักปลัด

มือถือ 086-2532334

นางสาวพิศมัย โคตทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

มือถือ 087-4478081

นางสาวสุวรักษ์ ชินวงค์

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

มือถือ 086-2532334

นางสาวพรณิชา จันทร์เขียว

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

มือถือ 097-3411091

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ