สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายณรงค์ จรรยากรณ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางทองใบ สั่งสอน

รองประธานสภา

นายบรรจง คำแดง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภา

 


สมาชิกสภา

นายประเวศ คัชรินทร์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นางทองใบ สั่งสอน

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายอุส่าห์ กอบเกื้อ

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายเรื่อน จันทะโส

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายสุริยา ยาสัตถา

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายบุญธรรม ธรรมทา

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายทองแดง แพงคำลา

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายสมพร ชัยนาม

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายเสาร์ แพงคำศรี

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายชู กันทัด

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายอุทัย ใสแสง

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายจวง โมกเบ็ญ

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายอำคา ชะโกฏ

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายฝนทอง กาทา

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายลอยยิน พิมพ์เหล็ก

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายปัญญา ไตรแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายทินกร ต้นโพธิ์

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายณรงค์ จรรยากรณ์

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายก่าน บุญทิสา

ส.อบต. หมู่ที่ 10

- ว่าง -

ส.อบต. หมู่ที่ 10

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ