กองคลัง

นางสาวพิศมัย โคตทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานเทศบาล

นางศิริภัสสร เลื่อมใส

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวอรวรรณ สายสุด

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวไอลดา ยุทธไกร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวอัจฉราพร มุมทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายเสรี ใสแสง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวนภาพร จันทะโส

ผู้ช่่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ