กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพรณิชา จันทร์เขียว

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นายจักรกฤษณ์ ผาสุก

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ข้าราชการครู

นางณัชชาภัทร ปัทธมาต

ครู คศ.1

นางสิริภากรณ์ กุลสะโก

ครู คศ.1

นางสมใจ ทองสรรค์

ครู คศ.1

นางจินตนา คริจันทร์

ครู คศ.1

นางระพีพร พันธุลี

ครู คศ.1

นางดวงดาว ชะโกฏ

ครู คศ.1

นางเทียมใจ เสตรา

ครู คศ.1

นางดาวใจ แพงคำลา

ครู คศ.1

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายอานนท์ กอบเกื้อ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาววิริญา ศรีธัญรัตน์

ผู้ช่่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพวงแก้ว สอนคำ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุวภา จำปาแดง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางพินิต คะมะ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวบัวเงิน มุลาชาติ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางพนม หารกล้า

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางศรัญธร เวทนา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมยุรี สุทธิกุล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางกิตติยา มากนวล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนาตยา บุญสุข

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ